Şirket İçi Reklam Medya Ajansı Nedir?

Şirket içi bir reklam ajansı kullanmak, reklam medya ajansı maliyetlerini düşürebileceğinden ve ekibinizin kampanya hedeflerine ulaşma taahhüdüne yardımcı olabileceğinden, şirketinizin pazarlama başarısı elde etmesine yardımcı olabilir. İş yeriniz markasını tanıtmak için reklamlar kullanıyorsa, size daha yaratıcı kontrol ve finansal özgürlük sağlamak için şirket içi bir reklam medya ajansı geliştirmeyi düşünmek faydalı olacaktır. Bu yazıda, şirket içi reklam ajansının ne olduğunu tartışıyor, avantajlarının neler içerdiğini açıklıyor ve şirket içi reklam ajansı yönetimine ilişkin ipuçlarının bir listesini sunuyoruz.

 

 

 

Şirket içi reklam medya ajansı nedir?

Dahili pazarlama olarak da adlandırılan kurum içi reklam ajansı, bir işletme içinde yalnızca o işletmenin markası için faaliyet gösteren bir pazarlama departmanıdır. Kurum içi reklam ajansının hizmetlerini kullanan işletme aynı zamanda ajansın da sahibidir. Birçok işletme, pazarlama ihtiyaçlarını dışarıdan bir reklam ajansına yaptırırken, diğerleri pazarlama ihtiyaçlarını karşılamak için tam zamanlı çalışanlardan oluşan bir ekip oluşturur.

Küçük işletmelerin pazarlama ihtiyaçları için şirket içi reklam ajanslarını kullanmaları popülerdir, çünkü bunlar uygun maliyetlidir ve işletmelere pazarlamaları üzerinde daha yaratıcı ve mali kontrol sağlar. Büyük işletmeler, daha büyük bütçeler ve daha fazla personel içeren karmaşık pazarlama projelerine sahip olduklarından, kampanyaları üzerinde daha fazla finansal kontrole sahip olabildikleri için şirket içi ajansları kullanabilirler.

Şirket içi reklam ajansları ne yapar?

Bir şirket içi reklam ajansının ekip üyelerinin bir işletme için yerine getirdiği bazı sorumluluklar şunlardır:

 • Bir şirketin markasını yaratın ve düzenleyin
 • Markayı tanıtan reklamlar tasarlayın
 • Reklamlar yoluyla topluluk katılımını teşvik edin
 • Reklam kampanyası fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapın
 • Sosyal medya pazarlaması yapmak
 • Belirli bir marka imajını koruyarak pazarlama tutarlılığını sağlayın
 • Popüler pazarlama trendlerini bulmak için araştırma yapın
 • Hedef kitleye yönelik içerik oluşturun

Şirket içi bir reklam medya ajansı kullanmanın faydaları nelerdir?

Bir şirket, kendi bünyesinde bir reklam medya ajansı kurduktan hemen sonra fayda sağlayabilir, çünkü paradan tasarruf edebilir ve pazarlama kararları üzerinde daha fazla kontrole sahip olabilir. Şirket içi bir reklam ajansı kullanmanın çeşitli avantajları şunlardır:

İşletmeyi dahili tutar

Bir şirketin personelinin bir parçası olan bir pazarlama ekibine sahip olarak, diğer ajanslara taşeronluk yapmak yerine şirket operasyonlarını şirket içinde tutabilirsiniz. Bu, bir reklamın kazandığı herhangi bir gelirin doğrudan şirkete geri dönmesini sağlar. Ayrıca, bir şirketin pazarlama ekibine yeni ekip üyeleri alarak şirket içi büyümeyi deneyimlemesine olanak tanır.

Maliyeti düşürür

Şirket içi bir reklam medya ajansı kullanmanın maliyeti, genellikle bir dış reklam ajansıyla çalışmaktan daha düşüktür. Kurum içi reklam ajansını kullanırken, dış pazarlamayı kullanırken ödemek zorunda kalabileceğiniz ek işçilik ücreti veya komisyon ödemeniz gerekmez. Örneğin, pazarlama faaliyetlerinizi dışarıdan bir pazarlama ajansına yaptırdıysanız, reklamın aldığı her görüntüleme veya reklamın sağladığı her satış için sizden komisyon ödemenizi isteyebilirler. Dahili bir pazarlama ekibi kullanırsanız, şirketiniz bir reklamın getirdiği tüm parayı elinde tutar.

Şirket içi bir reklam medya ajansı kullanmanın maliyeti, genellikle bir dış reklam ajansıyla çalışmaktan dah

Daha fazla mali kontrol

Şirket içi bir reklam medya ajansı kullanmak, işletmelerin pazarlama finansmanlarını kontrol etmelerini sağlar. Tipik olarak, işletmeler bir dış reklam ajansına belirli bir miktar para öderler ve bu ajans bunu bölüp uygun gördükleri şekilde kullanabilir. Şirket içi bir reklam medya ajansı ile pazarlama ekibiniz, kampanya projelerine dayalı olarak pazarlama bütçelerini nasıl harcamak istediklerine karar verebilir. Örneğin, ekibiniz televizyon reklamlarına daha fazla para yatırmak istiyorsa, uygulamalarını değiştirmek için dışarıdan bir ajansa güvenmek yerine bütçeyi kendileri ayarlayabilir.

Dahili olarak antrenman yapmanızı sağlar

Çalışanları şirket içinde eğiterek onlara pazarlamada başarılı olmaları için ihtiyaç duydukları becerileri ve araçları verebilir ve eğitimlerini işletmenizin tercih ettiği pazarlama türüne göre uyarlayabilirsiniz. Örneğin, işletmeniz doğrudan pazarlamayı tercih ediyorsa, çalışanları doğrudan tüketicilere ulaşan reklamlarda uzmanlaşmaları için eğitebilirsiniz.

Daha yüksek sorumluluk sunar

Şirket içi reklam ajansları kendi işleri için pazarlama kampanyaları oluşturduklarından, muhtemelen daha iyi iletişim ve yönetimden daha net beklentiler vardır. Dahili pazarlama, yönetim üyeleri doğrudan pazarlama ekibi üyelerine ulaşabildiğinden, daha fazla şeffaflık sunar. Bir şirket dış reklam ajanslarını kullanıyorsa, yanlış iletişim veya net olmayan beklentiler olasılığı daha yüksek olabilir.

Şirket içi bir reklam medya ajansı kullanmanın faydaları nelerdir?

Daha fazla yaratıcı kontrol sunar

Şirket içi bir reklam medya ajansı oluşturarak, şirketinizin reklamlar üzerinde daha fazla kontrolü olabilir. Dışarıdan bir reklam medya ajansı kullanırsanız, şirketinizin üyeleri muhtemelen reklamların ve kampanyaların yaratıcı gelişimine katılamaz. Yine de, dahili bir pazarlama departmanınız varsa, pazarlama ekibiniz kreatif geliştirmenin tüm aşamalarında tam kontrole sahip olabilir.

Verimliliği artırır

Tipik olarak, dış reklam ajansları zamanlarını çeşitli kampanyalar ve müşteriler arasında bölüştürürler, bu da pazarlama projelerini tamamlamak için daha uzun bir süre gerektirebilir. Şirket içi bir reklam medya ajansı kullanarak, zamanlarını şirketinizin pazarlama kampanyası üzerinde çalışmaya adayan bir personel ekibine sahip olabilirsiniz, bu da pazarlama ekibinizin hedeflere daha hızlı ulaşmasına ve projeleri verimli bir şekilde bitirmesine neden olabilir.

Şirket içi bir reklam medya ajansı yönetmek için ipuçları

Şirket içi bir reklam medya ajansı yönetirken akılda tutulması gereken birkaç ipucu:

İletişimi açık tutun

Pazarlama ekibinizin muhasebe, operasyon ve tasarım departmanları gibi şirket içindeki diğer şubelerle işbirliği yapabilmesi için diğer departmanlarla iletişime açık olun. Projelerde birlikte işbirliği yapabilmeleri, fikir sunabilmeleri veya anlamlı geri bildirim sağlayabilmeleri için farklı departmanların birbirleriyle iletişim kurmakta kendilerini rahat hissetmeleri önemlidir.

Uygun eğitim sunun

Başarılı kampanyalar oluşturmak için gerekli becerilere sahip olmaları için pazarlama ekibinizi uygun şekilde eğitmeniz çok önemlidir. Eğitimleri, yönetimin beklentilerinin bir listesini, yardım için kaynakları ve günlük görevlerini nasıl tamamlayacaklarına dair rehberliği içermelidir. Çalışanları, ele aldığınız tüm konuları daha iyi hale getirebilmeleri için eğitim sırasında not almaya teşvik edin. Kampanya planlarını organize eden ve geliştiren bir pazarlama koordinatörü gibi daha karmaşık rollere sahip belirli kişiler için özel eğitim sunabilirsiniz.

Ekip çalışmasını teşvik edin

Fikirleri paylaşabilmeleri ve projeleri verimli bir şekilde bitirmek için işbirliği yapabilmeleri için pazarlama departmanı arasında ekip çalışmasını teşvik edin. Pazarlama ekibi işbirliği veya geri bildirim almak için birbirlerine güvenebilir, bu nedenle her bir üyeyle sağlıklı bir çalışma ilişkisine sahip olmaları hayati önem taşır. Ekip oluşturma egzersizlerini kullanarak ve bir projede ortaklar atayarak ekip çalışmasını teşvik edebilirsiniz.

Ekibinizi küçük gruplara ayırın

Ekibinizin boyutuna ve üzerinde çalıştığınız pazarlama projesinin türüne bağlı olarak ekibinizi küçük gruplara ayırmanız yararlıdır. Her grupta, sosyal medya koordinatörü, proje yöneticisi veya proje geliştiricisi gibi belirli roller atayabilir veya her bireye belirli pazarlama türleri atayabilirsiniz; örneğin, bir grup üyesi doğrudan pazarlama ile ilgili projeler üzerinde çalışırken başka bir üye doğrudan pazarlama ile ilgili projeler üzerinde çalışır. fiziksel reklamlar Bu gruplar genel üretkenliği artırabilir ve ekip çalışmasını artırabilir. Ayrıca bireylere, aşina olmadıkları yeni rolleri ve pazarlama türlerini deneme şansı verir.

Doğrudan pazarlama kampanyası oluşturmak için ipuçları

Bir doğrudan pazarlama kampanyası oluşturmak, bir şirketin hedef kitlesini genişletmesi ve tüketicilerle bağlantı kurması için yararlı olabilir. Doğrudan pazarlama kampanyası oluşturmak için birkaç ipucu:

Hedef kitlenizi bulun

Hedef kitleniz, markanızı üzerine inşa ettiğiniz temeldir. Bu, kime (ideal tüketiciniz), onlara neden satış yaptığınızı ve onlara ne sunabileceğinizi gösterir. Belirli bir kitleye sahip olmak, ne tür bir pazarlama kullanmanız gerektiğini görmenize yardımcı olur.

İlk olarak, kime satış yapmak istediğinizi belirleyin. Pazarlamadaki sekiz temel demografi şunlardır:

 • Yaş
 • Cinsiyet
 • Meslek
 • Gelir
 • Aile boyu
 • Medeni hal
 • Eğitim
 • Din

Ardından, hedef kitleniz için en uygun pazarlama türünün hangisi olduğuna karar verin. Çeşitli demografilere dayalı olarak hangi pazarlama biçiminin en etkili olduğunu araştırın. Örneğin, genç nesilleri içeren kitleler internet tabanlı pazarlama kampanyalarına daha iyi yanıt verebilirken, 55 yaş ve üstü bireyleri içeren kitleler doğrudan pazarlamaya daha açık olabilir.

Hedef kitlenizin kim olduğunu belirlemek için sorabileceğiniz birkaç soru:

 • Ürün veya hizmetinizden kimler yararlanıyor? Bu, pazarlama yaparken kime ulaşmak istediğinizi tam olarak netleştirir.
 • Ürününüzü veya hizmetinizi neden satın alıyorlar? Bu, hedef kitlenizi daraltır, böylece daha spesifik bir demografiye sahip olursunuz.
 • Bunu ne zaman ve nereden satın alacaklar? Bu, kitlenizin bir indirim sırasında, sınırlı stok bulunduğunda veya birkaç olumlu yorum gördükten sonra satın alma olasılığının daha yüksek olup olmadığı gibi, ne zaman satın alacaklarını belirlemeye yardımcı olabilir.

pazarlama kampanyaları için daha küçük bir bütçeye sahip olan şirketler, paradan tasarruf etmek için internet pazarlamasını ve sosyal medyayı kullanabilir. Bu tür konuşarda daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz Masssimo medya’nın internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

Comment(01)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kreatif strateji nedir

Kreatif Strateji Nedir?

Pazarlamada Kreatif Strateji AçıklamasıiçindekilerŞirket içi reklam medya ajansı nedir?Şirket içi