Küçük İşletme Sahipleri için Reklam Ajansları

Bir noktada, birçok küçük işletme doğrudan pazarlama reklam ajansları, promosyonlar ve halkla ilişkiler çabalarına yardımcı olması için bir  ajansla sözleşme yapar. Bu karar, büyümek ve karlılığı artırmak için mücadele eden birçok işletme için genellikle bir engel oluşturur. Doğru  ajans ile çalışmak, küçük bir işletme için pazarlama yönünü ve sinerjiyi artıracak olsa da, yanlış karar bir şirketin büyümesini yıllar hatta daha da kötüye götürecektir.

En basit haliyle, bir  ajans pazarlama mesajları oluşturur ve söz konusu mesajları yaymak için reklam ajansları zamanı veya alanı satın alır. Bu aktivite, web siteleri geliştirmekten ve dağıtmaktan basın bültenleri yazmaya ve elektronik medya için ticari mesajlar oluşturmaya kadar birçok şekilde olabilir. Bazı reklam ajansları internet, yazılı basın, radyo veya televizyon gibi belirli ortamlarda uzmanlaşmıştır. Diğer ajanslar, odak grupları ve pazar araştırmaları gibi pazarlama araştırmaları sunar.

Büyük şirketlerin, şirketin kreatif direktörleriyle uyum içinde çalışması için çok sayıda ajans tutması muhtemeldir.

Pazarlama mesajları oluşturmak için bir ajansı ve ardından reklam ajansları zamanı veya alanı satın almak için başkalarını işe alabilirler. Birçoğu ayrıca kurumsal imaj danışmanlığı ve basınla ilişkiler için halkla ilişkiler firmaları tutar. Bazı büyük şirketler, orijinal ajansları sorumlu tutmak için ek firmalar kiralayabilir.

Nispeten küçük bir işletme, bu işlevlerin tümü veya çoğu için tek bir çok amaçlı reklam ajansları güvenmek zorunda kalacaktır. Bu ajans bir pazarlama planı geliştirecek, pazarlama mesajları oluşturmak için işletmeyle birlikte çalışacak ve ticari programlar için sözleşmeler müzakere edecekti. Ek olarak, ajans şirketin web sitesini oluşturabilir, sosyal ağ varlığını yönetebilir ve pazar araştırması yapabilir.

Ajans ve küçük işletme, pazarlama kampanyalarının erişimi ve çabalarından istenen yanıt için ölçümler üzerinde anlaşacaktır. Bu ölçümler, medya derecelendirmeleri, müşteri algıları veya belirli gelir hedefleri açısından olabilir.

Birçok küçük reklam ajansları, tüm pazarlama sorumluluklarını etkili bir şekilde yönetecek beceriye, deneyime veya uzmanlığa sahip değildir. Bir ajans bunu yapabilse bile, ortalama bir küçük işletmenin makul bir şekilde karşılayabileceğinden daha pahalıya mal olur. İşletme, pazarlama bütçesinin çok büyük bir kısmını acenteye ödeme yapmak için yatırmak zorunda kalacak ve doğrudan müşteri kazanmaya yeterli olmayacaktı.

Uygulanabilir bir çözüm olarak, bir işletme, reklam ajansları geliştirme ve medya zamanı satın alma gibi pazarlamasının belirli yönlerini yönetmesi için bir reklam ajansı kiralayabilir. İşletme sahibi veya yöneticisi daha sonra bir pazarlama planı geliştirmede ve medya bütçelerini yönetmede aktif rol alır. Bu senaryoda, ajans bir danışman olur ve belirli hizmetleri gerçekleştirir. Kararlar hala şirket düzeyinde alınmaktadır.

Bir reklam ajansları işe almakla ilgili yatırım, minimum veya önemli olabilir. Tipik olarak ajanslar, belirli hizmetler için saatlik veya sabit ücretlere ek olarak, medya reklam ajansları programlarının genellikle yüzde 15’i oranında bir komisyon faturalandırır.

Medya kuruluşları genellikle reklam ajansları komisyonunu satın alınan programlara göre öder.

Bir reklam işletmesi ajansına “brüt” ödeme yaparken, o işletmeyi temsil eden ajans “net” için yalnızca medya şirketlerine karşı sorumludur.

Örneğin, bir reklam ajansı yerel bir radyo istasyonuna 1.000 ABD Doları brüt program verirse, net 850 ABD Dolarından ajans sorumlu olacaktır. Ajans daha sonra reklam ajansları işine 1.000 doların tamamını fatura ederdi. İşletmenin reklam ajansları ödediği ile ajansın radyo istasyonuna ödediği arasındaki 150$’lık fark, ajansın tazminatını temsil eder.

İşleri karmaşık hale getirmek için, birçok medya kuruluşu ajans komisyonu ödemiyor. Sonuç olarak, bir ajans, medya kuruluşunun faturasına %15 veya üzerinde anlaşmaya varılan yüzdeyi ekleyerek bir medya işlemini “büyütmek” zorunda kalacaktır. Bu durumda işletme, ek “biriktirilmiş” maliyet için reklam ajansına karşı sorumlu olacaktır.

Diğer bir husus, birçok medya kuruluşunun bazen reklam ajansları tarafından temsil edilen şirketlere daha yüksek oranlar vermesidir. Televizyon veya radyo istasyonu, ajansın hizmetleri için ödeme yapıyor gibi görünse de, bu maliyetler reklamcılık işine aktarılmaktadır. Genel bir kural olarak, bir işletme, bir ajansın komisyonlarının en azından bir kısmını doğrudan veya daha yüksek medya maliyetleri aracılığıyla ödediğini varsaymalıdır.

Reklam ajansları ücretleri deneyime, sunulan hizmetlere, bir işletmenin faaliyet gösterdiği pazara ve kullanılan medya türlerine bağlıdır. Çoğu ajans bu tür hizmetler için faturalandırılabilir saatlere göre ücret alırken, bazıları sabit ücret alır.

Birçok ajans, web siteleri oluşturma, arama motoru optimizasyonu ve pazarlama , e-posta veritabanları kurma ve sosyal ağ sitelerini yönetme gibi etkileşimli medya hizmetleri için fatura verir . Ajanslar, ticari üretim ve basılı reklam ajansları oluşturmadan pazarlama mesajı araştırmasına kadar değişen yaratıcı hizmetler için de ücret alabilir.

2 reklam ajansları

Başlangıç ​​olarak, çoğu küçük işletme sahibi kendi pazarlama çabalarını yönetir. Deneme yanılma yoluyla işletmeleri için bir isim yaparlar. Çoğu, daha sonra çok çeşitli reklam ajansları seçeneklerini temsil eden satış görevlileri tarafından kışkırtılır. İşte bu noktada bir ajans süreci basitleştirmeyi teklif eder.

Pazarlama kararsız bir canavardır. Yeni gelişen teknoloji ile birlikte tüketici alışkanlıkları da sürekli değişmektedir. Bu, pek çok geleneksel pazarlama yöntemini geride bıraktı ve işletmelerin müşterileriyle etkileşimde bulunmaları için yeni fırsatlar yaratarak Dijital Pazarlamanın kapılarını açtı .

Peki Dijital Reklam Ajansları Pazarlama Stratejisi nasıl oluşturulur?

Güvenilir ve köklü bir web tasarım ajansı olan Massimo medya, işletmenizin Türkiye’de büyümesi ve gelişmesi için olası satışları ve satışları artıracak bir internet pazarlama stratejisi oluşturmak için neye ihtiyacınız olduğunu göstererek topluluğa ve yerel işletmelere geri vermekten mutluluk duyar.

Sorun, işletme sahiplerinin  ajanslarını düzgün bir şekilde inceleyememesi veya isteksiz olması durumunda ortaya çıkar. Genellikle lisanslama kurulları veya eğitim gereklilikleri olmadığından, belirli bir ajansın bir şirketin pazarlamasını oluşturma ve yönetme yeteneğine sahip olup olmadığını belirlemenin basit bir yolu yoktur.

İşletme sahiplerinin çoğu zaman zor yoldan öğrendiği gibi, birçok reklam ajansları sınırlı becerilere sahip bir veya iki kişiden oluşur. Çoğu durumda, bu ajanslar, kendi medya kuruluşlarını bırakan eski medya satış görevlileri tarafından başlatılır. Pazarlamaya “herkese uyan tek beden” yaklaşımı sunabilirler. Genellikle tek bir medyayı (yani televizyon, gazete veya radyo) satın alma konusunda beceriklidirler ve müşterilerinin birçoğunun veya tamamının benzer medya planlarını ve reklam ajansları metinlerini kullanma eğiliminde olurlar.

Kapsamlı pazarlama ve medya planları oluşturan, pazarlama hesap verebilirlik ölçümleri sunan ve müşterilerine çeşitli hizmetler sağlayabilen birçok etkili küçük işletme odaklı ajans da vardır. Bu ajanslar, kapsamlı pazarlama planları oluşturmak ve uygulamak için müşterilerle birlikte çalışır. Ayrıca başarı ölçümlerini sürekli olarak izlerler ve pazarlama planlarını gerektiği gibi uyarlarlar.

Doğru  ajans ile çalıştığınızdan emin olmak işletme sahibine kalmıştır. Bu mal sahibi, etkili bir pazarlama stratejisinin uygulanmasını sağlamak için ajansla aktif olarak ilgilenmelidir. Küçük işletme ortamı, ihtiyaç duydukları pazarlama yardımını almayan veya yanlış nedenlerle yanlış pazarlama sunumunu seçen işletmelerle doludur. Bu işletmelerden bazıları her yıl mücadele ediyor. Bazıları daha iyi ajans temsiline geçiyor. Bazıları kapılarını kapattı. Hangi yolu seçeceksin?

reklam ajansları

Sosyal medya hızla potansiyel müşterilerle doğrudan etkileşim kurmanın en iyi yolu haline geliyor. Yerel halkla bir ilişki kurmak, markanızı tanımalarını sağlamanın harika bir yoludur.

Dünya çapında sosyal medyada yaklaşık 4 milyar insan var. Bu, belirli demografinizi hedeflemek ve onlarla etkileşim kurmak için önemli bir çıkış noktasıdır.

İşletmenizin sosyal medya hesaplarını sık sık güncellemek, adınızı ve mesajınızı takipçilerinizin önüne koyar.

Ücretli sosyal medya reklamları, bir adım daha ileri giderek, belirli alanlardakileri kişiselleştirilmiş bir mesaj, nasıl çalıştığını görmek için ölçümler ve ileriye dönük yöntemlerinizi ayarlama yeteneği ile hedeflemenize olanak tanır. Bu ve benzeri konular hakkında size yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyarız.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *